Samarbetspartners

ny motala24 150

 

FB IMG 1540195486549

motala ostergotlands sjosta

otema

studieframjandet

 

Entrépris och spellokal
Ordinarie entré 250 kr, medlemmar 200 kr. Samtliga konserter under våren 2022 kommer att vara på Restaurang Skepparpinan.

Samarbete med Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb
Under 2017 har klubben inlett ett samarbete med Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb. Samarbetet innebär att vi försöker samordna konserter för att hålla ner gager och resekostnader. 
Klubbarnas program kommuniceras hos resp. klubb. 
Medlemmar i de bägge klubbarna deltar på resp. klubbars arrangemang med utnyttjande av medlemsrabatter.

Tillväxt Motala
Under året har klubben fört diskussioner med Tillväxt Motala om samarbetsformer som resulterat i att våra konserter fortsättningsvis läggs ut på hemsidor som Tillväxt Motala administrerar.

Vid klubbens årsmöte 2021 genomfördes följande val till styrelse och övriga förtroendeuppdrag.
Omval ordförande  Åke Lindberg 2 år
Omval ledamot Håkan Franzen 2 år
Nyval ledamot Sten Westberg 2 år
Kvarstår ledamot Yvonne Eldh 1 år
Kvarstår ledamot Rolf Adolfsson 1 år
Omval supleant Gunilla Haga 1 år
Nyval supleant Moa Lundahl 1 år
Omval revisorStefan Johansson 2 år
Kvarstår revisor Kaj Persson 1 år

Valberedning: Henrik Rosengren(sammankallande) och Herbert Albrigtsen Falkner

Motala Jazz & Blues © 2018