Samarbetspartners

ny motala24 150

 

FB IMG 1540195486549

motala ostergotlands sjosta

otema

studieframjandet

 

Entrépris och spellokal
Ordinarie entré 250 kr. Samtliga konserter under våren 2020 kommer att vara på Restaurang Sjöbris. Entre till Torbjörn Risager and The Black Tornado blir 350 kr och för medlemmar 300 kr..

Samarbete med Motala kommun – Motala Kulturskola
Från och med hösten 2017 har klubben gjort en överenskommelse med Motala kommuns kulturchef Hannah Grufman om ett samarbete med Kulturskolan. Överenskommelsen innebär att Kulturskolan får 15 entrébiljetter till varje konsert klubben ger. Biljetterna ska i första hand erbjudas Kulturskolans elever men även Kulturskolans lärare kan ta del av biljetterna. Dessutom skall klubben årligen genomföra 4 clinics/workshops med de artister som ger konserter på klubben. Arrangemangen samordnas mellan Kulturskolan och artisten. Merkostnad för arrangemangen på Kulturskolan betalas av Motala kommun.

Samarbete med Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb
Under 2017 har klubben inlett ett samarbete med Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb. Samarbetet innebär att vi försöker samordna konserter för att hålla ner gager och resekostnader. 
Klubbarnas program kommuniceras hos resp. klubb. 
Medlemmar i de bägge klubbarna deltar på resp. klubbars arrangemang med utnyttjande av medlemsrabatter.

Tillväxt Motala
Under året har klubben fört diskussioner med Tillväxt Motala om samarbetsformer som resulterat i att våra konserter fortsättningsvis läggs ut på hemsidor som Tillväxt Motala administrerar.

Vid klubbens årsmöte våren 2020 genomfördes följande val till styrelse och övriga förtroendeuppdrag.
Omval  Kassör Yvonne Eldh 2 år och sekreterare Rolf Adolfsson .2 år

Kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år ordförande Åke Lindberg, Håkan Franzén och Lars-Erik Henningsson. 
Suppleanter 1 år omval av Sten Westberg och Gunilla Haga
Revisor omval på 2 år Kaj Persson och Stefan Johansson. kvarstår ytterligare 1 år. 
Valberedning: Henrik Rosengren(sammankallande), Herbert Albrigtsen Falkner och Göran Cederin.

Program 2020

Lördag den 31 oktober kl. 20:30 Restaurang Sjöbris
Blueskonsert Blue Mailbox från Linköping

 

Lördag den 28 nov.kl 20.30 Restaurang Sjöbris
Jazz&tetten Programvärd Uffe Holmertz

 

Lördag 18 december kl. 20:30 Teatersalongen
THORBJØRN RISAGER & THE BLACK TORNADO

Motala Jazz & Blues © 2018